Профспілка

Права та обов'язки членів профспілки

Згідно з Законом України «Про професійні спілки, їх правах та гарантії діяльності», Законом України «Про об’єднання громадян», «Кодексом законів про працю України», законодавством про освіту та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, міжнародними договорами, угодами, конвенціями, згоду на обов’язковість виконання яких надана Верховною Радою України та на основі «Статуту профспілки працівників освіти і науки України» профспілки мають право:


Вступ у профспілку і вихід із неї здійснюється на добровільній основі в індивідуальному порядку на підставі особистої заяви, поданої до  первинної профспілкової організації  і розглянутої на засіданні відповідного профоргану. Члени профспілки перебувають на обліку у профспілковій організації за місцем роботи. Їм видається профспілковий квиток єдиного зразка, який зберігається у них. 


Член профспілки має право:


Члени профспілки, обрані до складу виборних профспілкових органів, мають додаткові гарантії, передбачені законодавством та нормативними документами галузевої профспілки і об’єднань профспілок.

За активну участь у профспілковій діяльності члени профспілки можуть бути нагороджені встановленими у профспілці нагородами, а також бути представленими до нагородження державними та галузевими нагородами, почесними званнями.

Член профспілки зобов’язаний: