Звіти

Звіт про надход. та вик кошт заг фонду.pdf
Звіт як .плат за послуг.pdf
Звіт про надход. та використ кош загальн фонд..pdf
Звіт про надходж і викор кош отрим та іншим джерелами власн надходж.pdf
форма N 2м.pdf
форма N 4-1 м.pdf
форма N 4-2 м.pdf
Звіт за I півріччя 2023.pdf
Звіт 1.pdf
Звіт 2.pdf
Звіт 3.pdf
ЗВіт.pdf