Гурткова робота

Гурток "Вправні пальчики"(оригамі). 

Мистецтво оригамі сприяє розвитку дрібної м’язової моторики пальців, стимулює творчі та пізнавальні здібності вихованців. Оригамі – це унікальний різновид інтелектуальної гри, яка сприяє гармонійному розвитку образної, логічної та емоційно-вольової сфери дитини. Крім того, мистецтво оригамі не знає вікових обмежень. 

Гурток "Пізнаємо світ природи"

Гурток допомагає дітям глибше, повніше пізнати, зрозуміти дивосвіт природи, сприяє розвитку неоціненної властивості особистості – спостережливості, формуванню екологічної культури дошкільників. 

Гурток "Чомусики" (пошуково-дослідницька діяльність)

Формування навичок експериментально-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку, пізнавальної активності, спостережливості, встановлення взаємозв'язків між явищами природи, об'єктами, застосовування отриманих знань у практичній діяльності. 

Гурток "Юні театрали" 

Театральне образотворення  сприяє особистісному зростанню, розвитку творчого потенціалу дошкільників, виховання духовно збагаченої  компетентної особистості.

Гурток "Цікаві шахи"

Формування у дітей стійкого інтересу до гри у шахи, розвиток допитливості, інтелектуальних здібностей та потребу у набутті нових знань, засвоєння дітьми основних понять та правил взаємодії з партнером під час гри у шахи, формування вміння планувати свою діяльність, контролювати та об`єктивно оцінювати себе. 


Гурток " Роуп-скіпінг"

Роуп-скіпінг дозволяє тренувати одночасно велику кількість м'язових груп. Такі тренування зміцнюють серцево-судинну і дихальну системи дошкільників, розвивають такі важливі якості, як спритність і координація, а також швидкісно-силові якості і витривалість.


Гурток "Катрусині вихилясики"

Гуртотк сприяє залученню  дітей до краси хореографічного мистецтва, вихованню інтересу та любові до танцювальної діяльності; формування початкових хореографічних умінь та навичок, засвоєння нескладних танцювальних рухів та етюдів; розкриттю та розвитку творчого потенціалу дітей дошкільного віку.